Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

FORMULARZE DO POBRANIA

Plik do pobrania:

DOCDruk - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową os. prawną oraz osoby wyd. decyzje adm. w im. Starosty.doc

DOCXDruk oświadczenia majątkowego radnego powiatu Dz.U. z 2017r. poz.2019.docx
PDFinstrukcja_wypelnienie_oswiadczenia_majatkowego.pdf

 

Wersja XML