Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty, zniszczenia, zmiany danych i wymiana prawa jazdy wydanego za granicą


WYMAGANE DOKUMENTY


Osoby ubiegające się o wymianę lub wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia składają następujące dokumenty:

Wniosek o wydanie prawa jazdy można przesłać za pośrednictwem poczty wraz z załącznikami: kserokopia prawa jazdy, kserokopia orzeczenia lekarskiego (jeżeli jest wymagane), wyraźna, aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz dowód uiszczenia opłaty.

Istnieje możliwość sprawdzania w internecie statusu sprawy www.info-car.pl


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Opłaty za wymianę lub wydanie wtórnika prawa jazdy

 100,50 zł (100,00 zł + 0,50 zł O. E.)

 


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Prawo Jazdy (pokój nr 17)

Osoby odpowiedzialne : Ilona Kubica, Joanna Kleemann-Wengel, Karolina Morawiak, Justyna Suchodolska-Stasiak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 610

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00*

   * Do godziny 17.00 istnieje możliwość załatwienia sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, pokój nr 16)

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wymiana lub wydanie wtórnika prawa jazdy następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wymiana/wydanie lub odmowa wymiany/wydania wtórnika prawa jazdy, Wydział Komunikacji i Transportu (pok.17)


PODSTAWA PRAWNATRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


 

 

 

Wersja XML